Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

Wypełniony formularz wraz z opisem należy wysłać do dnia 10 maja 2015 r. na adres e-mail:

poszukiwany.fam@gmail.com

lub za pośrednictwem poczty do dnia 10 maja 2015 r. na podany poniżej adres (decyduje data wpływu do FAM):

Fabryka Aktywności Młodych
ul. Składowa 11
66-400 Gorzów Wlkp.